Aneta
Hollá

Kritika

Lyricky čistá, vybavená ľahkým, perlivým tónom, ktorý však znel plnohodnotne aj v hlbokej polohe, zaznela Zerlina v podaní pôvabnej Anety Hollej.

Pavel Unger

Kritika

Lyricky čistá, vybavená ľahkým, perlivým tónom, ktorý však znel plnohodnotne aj v hlbokej polohe, zaznela Zerlina v podaní pôvabnej Anety Hollej.

Pavel Unger

Kalendár

14.9. W.A.Mozart DON GIOVANNI,
19:00 hod. ŠD Košice

5.10. J.Strauss NETOPIER,
19:00 hod. ŠD Košice


26.10. J.Strauss NETOPIER,
19:00 hod. ŠD Košice


31.10. W.A.Mozart DON GIOVANNI,
19:00 hod. ŠD Košice

7.11. Koncert
19:00 hod. PKO Prešov

24.11. Koncert
19:00 hod. Evanjelický kostol Košice

5.12. J.Strauss ml. NOC V BENÁTKACH,
11:00 a 19:00 ŠD Košice


9.12. W.A.Mozart DON GIOVANNI,
19:00 ŠD Košice


11.12. G.Pucinni BOHÉMA,
19:00 ŠD Košice


29.12. J.Strauss NETOPIER,
19:00 ŠD Košice

Audio/video